Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w roku 2016.

Na podstawie art. 116 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w  2016 roku procentowy udział  ciepła  dostarczonego do sieci ciepłowniczej  wytworzonego z:

a) odnawialnych źródeł energii – wyniósł  0%;
b) instalacji termicznego przekształcania odpadów – wyniósł 0%;
c) ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – wyniósł 4,71%.

Wskaźnik UDH wyznaczony według wzoru określonego w ust 14 przedmiotowej ustawy wynosi 4,71%.