Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. , w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PEC w Ropczycach Sp. z o.o. oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje budynek Biura PEC w Ropczycach przy ul.Piłsudskiego 22a wraz z przyległym terenem, Wymiennikownię Ciepła wraz z przyległym terenem przy ul. Armii Krajowej 1B, 39-100 Ropczyce, oraz budynek Ciepłowni wraz z terenem przy ul. Przemysłowej 5a, 39-100 Ropczyce.
 3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd PEC w Ropczycach Sp.  z o.o.  mający swoją siedzibę  w Ropczycach  przy ul. Marszałka Piłsudskiego  22 a.
 4. Z Administratorem Danych można skontaktować  się:
 5. listownie: ul. Marszałka Piłsudskiego 22a, 39-100 Ropczyce;
 6. przez e-mail: biuro@pecropczyce.pl
 7. telefonicznie: 17 22 28 580
 8. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 9. Okres przechowywania nagrań z monitoringu w PEC w Ropczycach Sp.  z o.o. wynosi 10 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane
 10. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.