Dla tych z Państwa, którzy są właścicielami lub reprezentantami nieruchomości posiadających w zasobach własne węzły cieplne, bądź osób będących właścicielami węzłów, kierujemy ofertę usług eksploatacji i konserwacji tych urządzeń.

 

Nasze wyspecjalizowane służby techniczne oraz poziom świadczonych przez nich usług zapewnią:

– długoletnią i niezawodną pracę urządzeń;
– optymalne zużycie ciepła;
– optymalizację kosztów ogrzewania;
– doradztwo techniczne wykwalifikowanych specjalistów PEC;
– całodobową opiekę Pogotowia Ciepłowniczego

 

W czym możemy Państwu pomóc?

1. Usługi konserwacyjne – dotyczące utrzymania sprawności technicznej elementów budynku: instalacji oraz urządzeń, w tym:

– wymiana uszczelnienia, czyszczenie filtrów, regulacja automatyki, czyszczenie wymienników ciepła, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych i elektroenergetycznych itd.

 

2. Usługi budowlano-montażowe w budynkach wraz z ich instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym:

– wymiana filtrów, zaworu, pompy oraz drobnych elementów w układzie grzewczym Odbiorcy, prace spawalnicze itp.

 

3. Usługi budowlano-montażowe dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w tym:

– usuwanie awarii sieci cieplnej, która nie jest własnością PEC, prace spawalnicze

 

4. Pozostałe usługi, w tym:

– plombowanie urządzeń, uruchamianie dostawy ciepła, uruchamianie węzła,  itp.

oraz inne prace spawalniczo-hydrauliczno-elektryczne, według ustalonego z Odbiorcą zakresu prac do wykonania.