Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak OKR-4210-16(12)2017/518/XI/JPi1 z dnia 29 września 2017 roku i opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  Poz.3165 z dnia 29 września 2017r.

Taryfa ta obowiązuje od 1 listopada 2017 roku.

Poniżej znajduje się link, gdzie można pobrać aktualne taryfy i opłaty.

Link :    TARYFA I OPŁATY