Spółka powstała z wyodrębnionego majątku:

Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ropczycach (dziś Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach) i Gminy Ropczyce

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach przy ul. Piłsudskiego 22a powołana została Aktem Notarialnym

Rep. A Nr. 1803/1999r. z dnia 30 sierpnia 1999 r /z późn.zm./ i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000064818 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy.

 

KALENDARIUM HISTORYCZNE SPÓŁKI

1974 – 1999

Zanim powstała Spółka, ciepło dla na potrzeby ogrzewania Ropczyc dostarczała  Kotłownia Zakładów Magnezytowych za pośrednictwem wymiennikowni PGKiM w Ropczycach oraz kilkanaście lokalnych kotłowni węglowych zlokalizowanych w centrum miasta.

1999 –

Gmina Ropczyce , Zakłady Magnezytowe i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ropczycach wnoszą swoje udziały i powstaje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Spółka z o.o. Trwa rozbudowa sieci wysokich parametrów i budowa nowych wymiennikowni zastępujących stare kotłownie węglowe w centrum miasta. Tym samym zostało zlikwidowane podstawowe źródło smogu.