Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach
Spółka z o.o.

Adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Piłsudskiego 22a 
39-100 Ropczyce

Numer REGON:

690676020

NIP:

818-14-93-618

 

Akta rejestrowe Spółki

przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064818

Kapitał zakładowy

7 601 850,00 zł.

 

 

 

 

Działalność PEC w Ropczycach Sp. z o. o. obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb miasta Ropczyce.