Wyjście rurociągów z Ciepłowni w kierunku miasta jest początkiem magistrali ciepłowniczej.

Magistrala ciepłownicza to para rur o średnicy od 100 -300 mm i długości ok 7.0 km.