Sieć ciepłownicza PEC-u w Ropczycach posiada system telemetrii, który pozwala na monitorowanie pracy większości  węzłów cieplnych w mieście ze stanowiska dyspozytora w siedzibie firmy. Służby PEC  czuwają nad pracą węzłów znając bieżące, główne parametry pracy węzłów, m.in.: temperatury zasilania i powrotu po stronie wysokich parametrów WP , temperatury po stronie niskiej instalacji c.o. i c.w.u., temperatury zewnętrzne rejestrowane przez czujnik regulatora, ciśnienia zasilania i powrotu, przepływy po stronie WP, wskazania liczników uzupełniania instalacji wodą sieciową, ciśnienia zimnej wody, itp..

Sieć telemetryczna jest ciągle rozbudowywana, aktualizowana i unowocześniana.