Głównym źródłem energii cieplnej jest Ciepłownia przy ul. Przemysłowej w Ropczycach

 

Parametry czynnika:
zasilanie 70 – 130 °C

powrót 50 – 70 °C