POLITYKA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem Polityki Jakości w naszym przedsiębiorstwie jest dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej niezawodności dostawy ciepła systemowego. Zapewniając oczekiwany komfort cieplny naszym Klientom zachowujemy najwyższe standardy jakościowe przy jak najniższych kosztach.

 

Główne kierunki działania w celu zagwarantowania pełnego zadowolenia naszego Klienta to:

 • Zabezpieczanie i rozwijanie infrastruktury pozwalające na realizację bieżącej i planowanej działalności przedsiębiorstwa
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu optymalizację procesu przesyłania ciepła systemowego
 • Zapewnienie kompetentnej kadry oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych metod rozwoju zawodowego pracowników
 • Optymalne określenie potrzeb oraz wybór najkorzystniejszej oferty usług
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności dostawy ciepła systemowego dla wszystkich odbiorców zgodnie z zawartymi umowami i Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców
 • Zapewnienie profesjonalnej i życzliwej obsługi Klienta zgodnej z przepisami prawa

 

Realizujemy je poprzez:

 • Zaangażowanie pracowników i najwyższego kierownictwa w pracę na rzecz stałego podnoszenia jakości usług na coraz wyższym poziomie,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy, świadomości pracowników oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem,
 • Doskonalenie procesów technologicznych poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych,
 • Współpracę z Klientami, stałe poznawanie ich potrzeb i oczekiwań w celu poprawy i udoskonalania skuteczności naszych działań,
 • Tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami,

 

Gwarancją realizacji naszej Polityki Jakości jest powszechna świadomość wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa, że każdy z nas odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i tylko ciągłe efektywne i skuteczne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie konkurencyjnej przewagi na rynku ciepłowniczym.