23.11.2021 r. – Zapytanie ofertowe na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”