12.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla ciepłowni przy ul. Przemysłowej 5A w Ropczycach w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC”