21.01.2021 r. – Zapytanie ofertowe na:

Rozbudowę istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych