02.03.2023

Informacja o maksymalnej cenie dostawy ciepła

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967, ze zm.), w załączniku do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 opublikowane zostały ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%, które stanowią podstawę do wyliczenia maksymalnej ceny dostawy ciepła. Z uwagi na fakt, iż maksymalna cena dostawy ciepła ustalona w oparciu o wszystkie  składniki  kosztowe  dostawy  ciepła  (tj. suma  średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40%) dla wszystkich grup taryfowych jest wyższa od obecnie obowiązującej ceny  dostawy  ciepła w  Przedsiębiorstwie  Energetyki  Cieplnej  w  Ropczycach   Sp. z o.o., w rozliczeniach ze wszystkimi Odbiorcami ciepła stosowane będą dotychczas obowiązujące ceny i stawki opłat za ciepło wynikające z zatwierdzonej taryfy.

Link do pobrania Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10923,Informacja-nr-92023.html

INFORMACJA

 

 

UWAGA !!!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Ropczyce oraz pozostałych petentów i naszych pracowników uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Prośba ta skierowana jest zwłaszcza do osób, które wykazują oznaki infekcji górnych dróg oddechowych lub w ostatnim czasie miały bezpośredni kontakt z osobami, które taką infekcję przechodzą.

Pogotowie ciepłownicze
17 22 18 534

BIEŻĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA

WPŁYW CIEPŁA SYSTEMOWEGO NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA

SĄ JUŻ Z NAMI

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

FAQ - częste pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci.

Czy PEC jest dofinansowywany przez inne instytucje?

PEC nie jest dofinansowywany przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z Ciepłowni PEC  do przyłączonych budynków.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

PEC Ropczyce w ramach programu Ciepło Systemowe przystąpił do akcji edukacyjnej przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. W grudniu 2017 rozdane zostały materiały edukacyjne do Przedszkoli nr 1, 2, 4 w formie zestawów bajek „Czerwony Kapturek”. Oprócz tego do szkół podstawowych nr 1, 2, 5 zostały dostarczone komplety materiałów dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji dla uczniów o tematyce: co to jest ciepło , jak powstaje, jak je oszczędzać, dlaczego ciepło systemowe jest bardziej ekologiczne.

Dodatkowo na naszej stronie internetowej znajdują się materiały edukacyjne dla dorosłych, dla najmłodszych bajki w formie audiobooków o „Czerwonym Kapturku”, a dla młodzieży gra edukacyjna „Czarny Smog”.

Podłączono nowych odbiorców:

  1. Deweloper SGL
  2. Zakłady: UTC (zwiększenie mocy) , AGI
  3. Odbiorcy Indywidualni: początek ul. 3 Maja

Przygotowano magistralę ciepłownicza dla ewentualnego podłączenia odbiorców przy nowym osiedlu domków jednorodzinnych przy rondzie na ulicy Skorodeckiego.

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
r_11n
cs_mcs_wizualka-300x200