przetarg na :  

„DOSTOSOWANIE KOTŁOWNI W ROPCZYCACH DO WYMAGAŃ EFEKTYWNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO,  Z WYKORZYSTANIEM
MODUŁÓW ORC”

termin składania ofert :  

11.04.2022  do  godz.  12.00

wynik postępowania :  

 unieważniony

 

 zamówienie na :  

Rozbudowę istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych

termin składania ofert :  

22.03.2021  do  godz.  09.00

wynik postępowania :  

 rozstrzygnięty

zawiadomienie 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 zamówienie na :  

Rozbudowę istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych

termin składania ofert :  

05.02.2021  do  godz.  09.00

wynik postępowania :  

 unieważniony