Przedsiębiorstwo działa w oparciu o koncesje.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. posiada koncesje na:

wytwarzanie ciepła WCC/814/518/W/3/99/RW z dn. 19.11.1999r.

przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/860/518/W/3/99/RW z dnia 19.11.1999r.

obrót ciepłem Nr OCC/258/518/W/3/99/RW z dnia 19.11.1999r.

Ważność koncesji :

–   wytwarzanie ciepła: do 21 grudnia 2030r.

–    przesyłanie i dystrybucja ciepła: do 31 grudnia 2030r.

–    obrót ciepłem: do 31 grudnia 2030r.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody);

dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody);

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych;

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych;

wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;

wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;

wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych;

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.