Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie od 2008 r. realizuje program edukacyjny „sPECjalista uczy…”. Celem programu jest kształtowanie postaw przyszłych użytkowników energii poprzez zachęcanie do poszanowania energii i dbałości o ochronę środowiska. Dostępne zasoby energii są ograniczone, a rezerwy paliw kopalnych szybko topnieją, więc nauka umiejętnego korzystania z nich pozwoli wydajniej gospodarować naszą energią z jak najmniejszą szkodą dla środowiska.

 

Każdy z nas może zrobić niewiele, ale WSPÓLNIE można dokonać wielkich zmian.

 

Musimy zacząć myśleć o tym, ile energii zużywamy, czyli musimy zacząć przede wszystkim od zmian w świadomości i postawie konsumentów. Obniżenie ilości zużywanej energii może znacząco wpłynąć na sytuację przyszłych pokoleń, dlatego trzeba zacząć od najmłodszych. Swoją postawą mogą oni zainspirować wielu dorosłych. Stąd nasz pomysł edukacji energetycznej w klasach szkoły podstawowej. Dodatkowo program przybliża dzieciom zagadnienia związane z produkcją i dystrybucją ciepła sieciowego.
Wykorzystanie inicjatyw szkolnych w promowaniu wiedzy o energii i inspirowaniu zmian w zachowaniu łączy się z wieloma aspektami oficjalnego programu nauczania. Dlatego temat ten można włączyć w ramy lekcji ekologii.
Jesteśmy przekonani, że wiedza o cieple systemowym dostarczanym przez miejską sieć ciepłowniczą, zwłaszcza zdobyta w okresie, kiedy młodzież kształtuje swoje postawy, przyczyni się do racjonalnego i oszczędnego korzystania z jego walorów i zalet oraz pozwoli w przyszłości wybrać właściwe i najkorzystniejsze źródło ciepła.

 

Zobacz książeczkę edukacyjną „Wędrówki z Cieplikiem”, opracowaną przez PEC Bełchatów.

Książka jest polecana do wspólnej lektury wraz z rodzicami w ramach akcji edukacyjnej „PEC czyta dzieciom”.

 

Jeśli temat wyda się Państwu na tyle interesujący, że chcieliby Państwo we współpracy z nami go zrealizować, prosimy o kontakt:

Olga Pełka, Biuro Zarządu

Kontakt: (44) 633 33 36 w. 111.