WPEC w Legnicy S.A. posiada szereg nagród i wyróżnień,
a wśród nich:

certyfikat22013 r. – Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Trzeci raz z rzędu otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie.

logo_Teraz_Polska2012 r. – Godło „Teraz Polska”

Ciepło Systemowe jako produkt który, również jest wytwarzany przez WPEC w Legnicy S.A., uhonorowane zostało Godłem „Teraz Polska”.

cieplo_systemowe2012 r. – Ciepło Systemowe

Zakwalifikowanie się i przystąpienie do projektu Ciepło Systemowe realizowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

ten_który_zmienia2012 r. – „Ten, który zmienia polski Przemysł”

Uhonorowanie Programu Promocji Ciepła Systemowego, którego WPEC w Legnicy S.A.  jest realizatorem, nagrodą „Ten, który zmienia polski przemysł” przyznaną przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.