Gorąca woda dociera do miasta, a dokładniej do przepompowni miejskiej.
Eksploatacją przepompowni, jak i magistrali zajmują się odpowiednie służby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bełchatowie.

 

Przepompownia to w rzeczywistości duży węzeł cieplny zmieszania pompowego o mocy 160 MW, którego zadaniem jest generowanie wielkości przepływu uzależnionego od zapotrzebowania mocy lub zmiana parametrów termodynamicznych (temperatury, ciśnienia) czynnika.

 

W hali pomp zainstalowano trzy pompy mieszające typu W24P ( 650 m3/h) oraz jedną pompę powrotną 35B40 (1800 m3/h).
Woda dostarczona z Elektrowni Bełchatów do przepompowni wpływa do kolektora mieszającego Dn 1000. Do tego samego kolektora wtłaczana jest woda powrotna z sieci miejskiej.
Regulując wydajność pompy powrotnej uzyskuje się wielkość przepływu dostosowaną do aktualnych potrzeb miasta. Zadaniem pompy powrotnej jest zwiększenie przepływu w magistrali do wielkości 1750 m3/h. Regulacja temperatury na zasilaniu odbywa się nadążnie w zależności od temperatur zewnętrznych.
Praca pomp mieszających odbywa się w sytuacjach wyjątkowych i pozwala na regulację temperatury na zasilaniu do miasta w zakresie do 15°C.
W obecnym układzie hydraulicznym istnieje możliwość zaspokojenia zapotrzebowania na moc na poziomie do 140MW. Przepompownia w porozumieniu z Dostawcą realizuje regulację ilościowo-jakościową czynnika. Tak przetworzony czynnik grzewczy przesyłany jest miejską siecią ciepłowniczą do miasta.