01.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

Wykonanie  i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 27 kWp dla ciepłowni przy ul. Przemysłowej 5A w Ropczycach w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC”