03.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu „Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC”

 

.