29.06.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA :

Wykonanie i uruchomienie stacji uzdatniania wody dla ciepłowni przy ul. Przemysłowej 5A w Ropczycach w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC”

 

.